Bãi bỏ Danh mục hàng hóa phải kiểm tra an toàn thực phẩm nhập khẩu theo mã HS của Bộ Y tế

Ngày 17/8/2017, Bộ Y tế ban hành Quyết định số 3741/QĐ-BYT về việc bãi bỏ Quyết định số 818/QĐ-BYT ngày 05/03/2007của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành Danh mục hàng hóa nhập khẩu phải kiểm tra về vệ sinh an toàn thực phẩm theo mã số HS, Quyết định 818/QĐ-BYT gồm Danh mục các mặt hàng phải kiểm tra an toàn thực phẩm sau:

 1. Các chế phẩm từ thịt, cá;
 2. Mỡ và dầu động vật hoặc thực vật;
 3. Sữa và các sản phẩm từ sữa;
 4. Đường và các loại kẹo đường;
 5. Ca cao và các chế phẩm từ ca cao;
 6. Chế phẩm từ ngũ cốc, bột, tinh bột hoặc sữa; các loại bánh;
 7. Cà phê, chè, hạt tiêu;
 8. Chế phẩm từ rau, quả;
 9. Gia vị;
 10. Đồ uống, rượu và giấm;
 11. Bao bì và vật dụng chứa đựng thực phẩm;
 12. Thực phẩm chức năng và sản phẩm bảo vệ sức khoẻ;
 13. Phụ gia thực phẩm.

Tuy nhiên, không phải Quyết định số 818/QĐ-BYT bị bãi bỏ thì các sản phẩm trong Danh mục của Quyết định 818/QĐ-BYT không phải kiểm tra an toàn thực phẩm vì ngày 04/11/2016 Bộ Y tế đã ban hành Thông tư số 40/2016/TT-BYT về việc ban hành Danh mục thực phẩm, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm theo mã số HS trong Biểu thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu thuộc diện quản lý chuyên ngành của Bộ Y tế và mặc dù Bộ Y tế chưa ban hành Danh mục các sản phẩm phải kiểm tra an toàn thực phẩm trước khi thông quan nhưng theo khẳng định của Bộ này tại công văn số 2311/BYT-ATTP ngày 26/4/2016 thì  theo quy định tại Điều 14 Nghị định 38/2012/NĐ-CP ngày 25/4/2012 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm, dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm khi nhập khẩu vào Việt Nam phải kiểm tra tại cơ quan kiểm tra nhà nước có thẩm quyền do các Bộ quản lý chuyên ngành chỉ định.
Đối với hàng hóa nhập khẩu không sử dụng trong lĩnh vực thực phẩm, doanh nghiệp cần làm việc với cơ quan chức năng để làm thủ tục nhập khẩu./.

Gửi phản hồi

%d bloggers like this: