C/O form D trong trường hợp xuất nhập khẩu tại chỗ không được hưởng thuế suất ưu đãi đặc biệt

Ngày 13/04/2018, Tổng cục Hải quan có công văn số 1973/TCHQ-TXNK trả lời Công ty TNHH Corsair Marine Int’l về việc thuế suất ưu đãi đặc biệt đối với hàng hóa xuất nhập khẩu tại chỗ có C/O form D. Theo công văn nêu trên thì điều kiện để được hưởng thuế suất nhập khẩu ưu đãi đặc biệt đối với C/O form D tại Nghị định số 156/2017/NĐ-CP ngày 27/12/2017 của Chính phủ về Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN giai đoạn 2018-2022 là:

  1. Thuộc Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt ban hành kèm theo Nghị định;
  2. Được nhập khẩu vào Việt Nam từ các nước là thành viên của Hiệp định thương mại Hàng hóa ASEAN;
  3. Được vận chuyển trực tiếp từ nước xuất khẩu theo quy định;
  4. Đáp ứng các quy định về xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại Hàng hóa ASEAN, có Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) Mẫu D, theo quy định hiện hành của pháp luật.

Hàng hóa Công ty TNHH Corsair Marine Int’l theo hình thức xuất nhập khẩu tại chỗ (nhập khẩu và xuất khẩu đều tại Việt Nam) không đáp ứng điều kiện số 3 nêu trên là được vận chuyển trực tiếp từ nước xuất khẩu vào Việt Nam nên không được hưởng thuế suất ưu đãi đặc biệt dù có C/O form D.

Thực ra, trường hợp của Công ty TNHH Corsair Marine Int’l khai báo theo loại hình xuất nhập khẩu tại chỗ và có C/O form D nhưng không được hưởng thuế suất ưu đãi đặc biệt do Công ty TNHH Corsair Marine Int’l không nằm trong Khu phi thuế quan (Khu chế xuất). Các Nghị định quy định về biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt như Nghị định số 156/2017/NĐ-CP (C/O form D), 153/2017/NĐ-CP (C/O form E), Nghị định 159/2017/NĐ-CP (C/O form AI), Nghị định 157/2017/NĐ-CP (C/O form AK)… đều có quy định đối với trường hợp nhập khẩu từ Khu phi thuế quan, có C/O và đáp ứng các điều kiện quy định thì vẫn được hưởng thuế suất ưu đãi đặc biệt. Trước đây, Tổng cục Hải quan cũng đã có công văn số 53/TCHQ-GSQL ngày 04/01/2018 quy định hàng hóa xuất nhập khẩu tại chỗ từ Khu phi thuế quan vẫn được hưởng thuế ưu đãi đặc biệt./.

Vanban_1973

Gửi phản hồi

%d bloggers like this: