Danh mục hàng hóa, dịch vụ độc quyền nhà nước trong hoạt động thương mại

Ngày 10/8/2017, Chính phủ ban hành Nghị định 94/2017/NĐ-CP về hàng hóa, dịch vụ, địa bàn thực hiện độc quyền nhà nước trong hoạt động thương mại.

Theo đó, công bố Danh mục hàng hóa, dịch vụ, địa bàn thực hiện độc quyền nhà nước trong hoạt động thương mại gồm 20 hàng hóa, dịch vụ, bao gồm:

– Hàng hóa, dịch vụ phục vụ mục đích quốc phòng, an ninh.

– Sản xuất, mua bán, xuất khẩu, nhập khẩu, tạm nhập, tái xuất, vận chuyển quá cảnh vật liệu nổ công nghiệp.

– Sản xuất vàng miếng.

– Xuất khẩu, nhập khẩu vàng nguyên liệu để sản xuất vàng miếng.

– Nhập khẩu thuốc lá điếu, xì gà (trừ trường hợp nhập khẩu để kinh doanh bán hàng miễn thuế).

– Phát hành sổ số kiến thiết.

– Nhập khẩu thuốc lá điếu, xì gà (trừ trường hợp nhập khẩu để kinh doanh bán hàng miễn thuế).

– Quản lý, nhập khẩu, xuất khẩu, mua, bán, bảo quản, bảo vệ hàng hóa thuộc Danh mục dự trữ quốc gia.

– In, đúc tiền.

– Phát hành tem bưu chính Việt Nam.

– Sản xuất, xuất khẩu, nhập khẩu, mua bán, vận chuyển, tàng trữ pháo hoa và các dịch vụ liên quan đến pháo hoa.

– Truyền tải, điều độ hệ thống điện quốc gia; xây dựng và vận hành thủy điện đa mục tiêu và điện hạt nhân có ý nghĩa đặc biệt quan trọng về kinh tế – xã hội.

– Vận hành hệ thống đèn biển; vận hành hệ thống luồng hàng hải công cộng trong dịch vụ công ích bảo đảm an toàn hàng hải.

– Quản lý, vận hành khai thác hệ thống đài thông tin duyên hải trong dịch vụ công ích thông tin duyên hải.

– Dịch vụ không lưu; dịch vụ thông báo tin tức hàng không; dịch vụ tìm kiếm, cứu nạn trong bảo đảm hoạt động bay.

– Quản lý, khai thác hệ thống kết cấu hạ tầng đường sắt; không bao gồm bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắttrong hệ thống kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia, đường sắt đô thị do Nhà nước đầu tư.

– Quản lý, khai thác trong trường hợp giao kế hoạchtrong hệ thống công trình thủy lợi, thủy nông liên tỉnh, liên huyện; kè biển.

– Cung ứng dịch vụ lâm nghiệp tại rừng đặc dụng (trừ khu rừng bảo vệ cảnh quan được Nhà nước cho tổ chức kinh tế thuê để bảo vệ và phát triển rừng, kết hợp kinh doanh cảnh quan, nghỉ dưỡng, du lịch sinh thái – môi trường).

– Xuất bản xuất bản phẩm (không bao gồm hoạt động in và phát hành).

– Quản lý, duy trì, khai thác mạng bưu chính công cộng.

– Cung ứng trong dịch vụ công ích trong hoạt động phát hành báo chí.

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/10/2017.

Độc quyền nhà nước trong hoạt động thương mại (hoạt động thương mại độc quyền nhà nước) là các hoạt động thương mại chỉ do cơ quan nhà nước có quyền thực hiện hoặc các tổ chức, cá nhân được Nhà nước giao thực hiện.

Gửi phản hồi

%d bloggers like this: