Thông tư số 01/2011/TT-BCT về việc sửa đổi bổ sung Thông tư 36/2010 của Bộ Công thương về việc thực hiện quy tắc thủ tục cấp và kiểm tra xuất xứ sửa đổi và quy tắc cụ thể mặt hàng theo hệ thống hài hòa phiên bản 2007 trong hiệp định thương mại hàng hóa thuộc hiệp định khung về kinh tế toàn diện giữa asean và Trung Quốc


Version
Download 2
Total Views 9
Stock
File Size 33.50 KB
File Type doc
Create Date 25/08/2017
Last Updated 25/08/2017
Download

Thông tư số 01/2011/TT-BCT về việc sửa đổi bổ sung Thông tư 36/2010 của Bộ Công thương về việc thực hiện quy tắc thủ tục cấp và kiểm tra xuất xứ sửa đổi và quy tắc cụ thể mặt hàng theo hệ thống hài hòa phiên bản 2007 trong hiệp định thương mại hàng hóa thuộc hiệp định khung về kinh tế toàn diện giữa asean và Trung Quốc

Gửi phản hồi