Giải quyết vướng mắc nhập khẩu mặt hàng Máy đào tiền ảo Bitcoin, Litecoin

Do giá các đồng tiền ảo trong thời gian vừa qua tăng với tốc độ chóng mặt nên nhiều tổ chức và cá nhân đã làm thủ tục nhập khẩu Máy đào tiền ảo để kinh doanh, đầu tư đối với các loại tiền điện tử này. Mặt hàng máy xử lý dữ liệu tự động khai thác tiền ảo trên mạng không thuộc danh mục hàng cấm nhập khẩu hay nhập khẩu có điều kiện. Tuy nhiên, theo quy định tại Điều 1 Nghị định số 80/2016/NĐ-CP ngày 22/11/2012 của Chính phủ về thanh toán không dùng tiền mặt và công văn số 5747/NHNN-PC ngày 21/7/2017 của Ngân hàng Nhà nước thì tiền ảo trên mạng không phải là phương tiện thanh toán  hợp pháp theo quy định của pháp luật Việt Nam.  Do vậy, cơ quan Hải quan các địa phương phát sinh vướng mắc và chưa thực hiện thủ tục hải quan cho tổ chức và cá nhân đã nhập khẩu mặt hàng này về cửa khẩu.

Trước vướng mắc của các Chi cục Hải quan trực thuộc, ngày 16/8/2017 Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh có công văn số 2578/HQHCM-GSQL gửi Tổng cục Hải quan báo cáo và đề nghị hướng dẫn cụ thể việc làm thủ tục cho mặt hàng Máy xử lý dữ liệu tự động để khai thác tiền ảo trên mạng. Ngày 08/9/2017, Tổng cục Hải quan có công văn số 5934/TCHQ-GSQL trả lời Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh. Theo đó, “ căn cứ quy định tại Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ thì mặt hàng máy tính xử lý dữ liệu tự động giải mã bitcoin, litecoin không thuộc Danh mục hàng cấm nhập khẩu, tạm ngừng nhập khẩu hoặc nhập khẩu phải có Giấy phép”.

Như vậy, theo hướng dẫn này thì mặt hàng Máy xử lý dữ liệu tự động để khai thác tiền ảo trên mạng được làm thủ tục Hải quan như những hàng hóa thông thường khác./.

Gửi phản hồi

%d bloggers like this: