Hàng hóa thuộc Danh mục phải làm thủ tục hải quan tại cửa khẩu nếu nhập nếu mở tờ khai tại Chi cục Hải quan quản lý hàng chuyển phát nhanh thì khai mã loại hình là gì?

Ngày 28/8/2017 Cục Giám sát quản lý – Tổng cục Hải quan ban hành công văn 1891/GSQL-GQ1 hướng dẫn thực hiện Quyết định số 15/2017/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Danh mục hàng hóa phải làm thủ tục Hải quan tại cửa khẩu nhập. Theo đó, căn cứ vào các công văn đã hướng dẫn trước đây của Tổng cục Hải quan gồm như công văn số 5384/TCHQ-GSQL ngày 15/8/2017, công văn số 1589/GSQL-GQ1 ngày 01/8/2017 thì:
– Hàng hóa thuộc Danh mục phải làm thủ tục hải quan tại cửa khẩu nhập theo Quyết định 15/2017/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ được làm thủ tục hải quan tại các Chi cục hải quan quản lý hàng chuyển phát nhanh và;
– Mã loại hình sử dụng cho hình thức nhập kinh doanh tiêu dùng nếu mở tại Chi cục Hải quan cửa khẩu (Hải quan sân bay) là A11 và nếu mở tại các Chi cục Hải quan quản lý hàng chuyển phát nhanh là A11./.
 

Gửi phản hồi

%d bloggers like this: