Nhãn hàng hóa nhập khẩu, vấn đề đã được giải quyết!

Ngày 11/4/2017 Chính phủ ban hành Nghị định số 43/2017/NĐ-CP quy định về nhãn hàng hóa, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/6/2017 . Nghị định này thay thế Nghị định số 89/2006/NĐ-CP vốn gây nhiều tranh cãi do hướng dẫn không rõ ràng dẫn đến cơ quan Hải quan muốn phạt hay không phạt đối với hành vi “Xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa không có nhãn hàng hóa theo quy định pháp luật” ( hành vi này theo quy định tại Điều 14, Nghị định 127/2013/NĐ-CP thì mức phạt tiền từ 30-60 triệu đồng) cũng đều được. Tuy nhiên, khi Nghị định 43/2017/NĐ-CP được ban hành đã quy định rõ:“ Hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam mà nhãn gốc không phù hợp với quy định của Nghị định này thì tổ chức, cá nhân nhập khẩu phải ghi nhãn phụ theo quy định tại khoản 3 Điều 7 và các khoản 3, 4 Điều 8 của Nghị định này khi đưa ra lưu thông và phải giữ nguyên nhãn gốc”( Trích: Khoản 4, Điều 9, Nghị định 43)

Quy định cũ tại Nghị định 89/2006/NĐ-CP  là “ Hàng hoá nhập khẩu vào Việt Nam mà nhãn gốc không phù hợp với quy định của Nghị định này thì tổ chức, cá nhân nhập khẩu phải ghi nhãn phụ theo quy định tại khoản 3 Điều 9 của Nghị định này trước khi đưa ra lưu thông và phải giữ nguyên nhãn gốc. (Trích: Khoản 3, Điều 10, Nghị định 89)

          Rõ ràng, chỉ khác nhau mỗi từ “ TRƯỚC” thôi mà nhiều khi vấn đề lại đi rất xa./.

Gửi phản hồi

%d bloggers like this: