Thủ tục nhập khẩu mỹ phẩm

Tran HaTran Ha hỏi 7 tháng trước

Xin chào ban tư vấn,
Sắp tới mình có kế hoach nhập khẩu mỹ phẩm, bạn có thể cho mình biết nhập khẩu mỹ phẩm cần giấy tờ gì đặc biệt không vậy? cám ơn nhiều.

Adminadmin Nhân viên trả lời 6 tháng trước

Đối với Mỹ phẩm nhập khẩu thì khi nhập khẩu chỉ cần làm Phiếu công bố; hồ sơ công bố thực hiện theo quy định tại Thông tư 06/2011/TT-BYT. Thủ tục hải quan thực hiện theo Thông tư 38/2015/TT-BTC. Thân