Quy định về các khoản phải cộng để tính thuế đối với hàng hóa nhập khẩu

Theo tìm hiểu của haiquanvn.com trong thời gian qua, công tác kiểm tra sau thông quan phát hiện nhiều trường hợp doanh nghiệp khai chưa đúng trị giá tính thuế dẫn đến việc bị truy thu số tiền thuế rất lớn. Đáng chú ý, nhiều doanh nghiệp sau khi bị truy thu đã không còn khả năng hoạt động do bị truy thu số tiền thuế lớn và giá tính thuế trước đó đã được hạch toán vào giá bán cho khách hàng. Để giúp cộng đồng doanh nghiệp hiểu đúng và đầy đủ các quy định của hải quan liên quan đến các khoản phải cộng vào giá tính thuế, haiquanvn.com xin lược trích quy định về các khoản phải cộng để xác định trị giá hải quan đối với hàng nhập khẩu như sau:

Trị giá hải quan là giá thực tế phải trả tính đến cửa khẩu nhập đầu tiên không phải chỉ bao gồm giá hàng hóa,cước vận tải và phí bảo hiểm hàng hóa (CIF) như nhiều bạn lầm tưởng. Trị giá hải quan dùng cho mục đích tính thuế và thống kê hải quan. Cửa khẩu nhập đầu tiên được xác định như sau:

+ Đối với phương thức vận tải đường biển, đường hàng không, cửa khẩu nhập đầu tiên là cảng dỡ hàng ghi trên vận đơn;

+  Đối với phương thức vận tải đường sắt, cửa khẩu nhập đầu tiên là ga đường sắt liên vận quốc tế ở biên giới;

+  Đối với phương thức vận tải đường bộ, đường sông, cửa khẩu nhập đầu tiên là cửa khẩu biên giới nơi hàng hóa nhập khẩu đi vào lãnh thổ Việt Nam.

Theo đó, trị giá hải quan sẽ bao gồm các khoản phải cộng sau đây:

a) Chi phí hoa hồng bán hàng, phí môi giới:  Hoa hồng bán hàng là khoản tiền được trả cho đại lý đại diện cho người bán ( xuất khẩu) để bán hàng hóa xuất khẩu cho người mua (nhập khẩu).

b) Chi phí bao bì gắn liền với hàng hóa nhập khẩu, bao gồm: Giá mua bao bì, các chi phí khác liên quan đến việc mua bán và vận chuyển bao bì đến địa điểm đóng gói, bảo quản hàng hóa.

Các loại container, thùng chứa, giá đỡ được sử dụng như một phương tiện để đóng gói phục vụ chuyên chở hàng hóa và sử dụng nhiều lần thì không được coi là bao bì gắn liền với hàng hóa nên không phải là khoản phải cộng về chi phí bao bì gắn liền với hàng hóa.

c) Chi phí đóng gói hàng hóa.

d) Khoản trợ giúp: Trị giá của hàng hóa, dịch vụ do người mua (người nhập khẩu) cung cấp miễn phí hoặc giảm giá, được chuyển trực tiếp hoặc gián tiếp cho người sản xuất hoặc người bán hàng (người xuất khẩu), để sản xuất và bán hàng hóa xuất khẩu đến Việt Nam.

e) Các khoản tiền mà người nhập khẩu phải trả từ số tiền thu được sau khi bán lại, định đoạt, sử dụng hàng hóa nhập khẩu được chuyển trực tiếp hay gián tiếp cho người bán dưới mọi hình thức.

g) Chi phí vận tải và chi phí có liên quan đến việc vận chuyển hàng hóa nhập khẩu đến cửa khẩu nhập đầu tiên, không bao gồm chi phí bốc, dỡ, xếp hàng từ phương tiện vận tải xuống cửa khẩu nhập đầu tiên.

h) Chi phí bảo hiểm hàng hóa nhập khẩu đến cửa khẩu nhập đầu tiên (nếu có);

i) Các chi phí nêu tại điểm g và điểm h khoản này không bao gồm thuế giá trị gia tăng phải nộp ở Việt Nam.  Trường hợp các chi phí này bao gồm các khoản thuế phải nộp ở Việt Nam thì không phải cộng các khoản thuế đó vào trị giá hải quan của hàng hóa nhập khẩu (ví dụ: Phí mất cân bằng Container CIC khi hãng tàu xuất hóa đơn thì đã bao gồm 10% thuế giá trị gia tăng và khoản thuế 10% không phải cộng vào để xác định trị giá hải quan).

* Lưu ý: Các khoản từ điểm a) đế điểm i) trên đây chỉ được phép cộng vào để xác định trị giá hải quan nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau:

+ Do người mua thanh toán và chưa được tính trong trị giá thực tế đã thanh toán hay sẽ phải thanh toán;

+ Phải liên quan đến hàng hóa nhập khẩu;

+ Có số liệu khách quan, định lượng được, phù hợp với các chứng từ có liên quan.

Trường hợp lô hàng nhập khẩu có các khoản điều chỉnh cộng nhưng không có các số liệu khách quan, định lượng được để xác định trị giá hải quan thì không xác định theo phương pháp trị giá giao dịch và giá sẽ do cơ quan hải quan ấn định theo quy định tại Thông tư 39/2015/TT-BTC.

k) Phí bản quyền và phí giấy phép: Phí bản quyền là khoản tiền mà người mua phải trả trực tiếp hoặc gián tiếp cho chủ thể quyền sở hữu trí tuệ, để được chuyển giao quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng các quyền sở hữu trí tuệ; Phí giấy phép là khoản tiền mà người mua phải trả trực tiếp hoặc gián tiếp cho chủ thể quyền sở hữu trí tuệ để được thực hiện một số hoạt động nằm trong các quyền thuộc quyền sở hữu công nghiệp. Chỉ cộng vào để xác định trị giá hải quan khi:

+  Người mua phải trả phí bản quyền, phí giấy phép cho việc sử dụng, chuyển giao các quyền sở hữu trí tuệ liên quan đến hàng hóa nhập khẩu;

+Phí bản quyền, phí giấy phép do người mua phải trả trực tiếp hoặc gián tiếp như một điều kiện cho giao dịch mua bán hàng hóa;

+ Chưa được tính trong giá thực tế đã thanh toán hay sẽ phải thanh toán của hàng hóa nhập khẩu đang được xác định trị giá hải quan.

* Lưu ý về xác định trị giá hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu có chứa phần mềm:

– Trị giá hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu là phương tiện trung gian có chứa phần mềm (đĩa CD, USB..)là trị giá thực tế đã thanh toán hay sẽ phải thanh toán cho hàng hóa nhập khẩu, không bao gồm trị giá của phần mềm dùng cho các thiết bị xử lý dữ liệu mà nó chứa đựng nếu trên hóa đơn thương mại, trị giá của phần mềm được tách riêng với trị giá của phương tiện trung gian;

– Trị giá hải quan là trị giá thực tế đã thanh toán hay sẽ phải thanh toán cho hàng hóa nhập khẩu bao gồm cả trị giá phần mềm và chi phí để ghi hoặc cài đặt phần mềm vào hàng hóa nhập khẩu, nếu thuộc một trong các trường hợp sau:

+ Trên hóa đơn thương mại, trị giá của phần mềm không được tách riêng với trị giá của phương tiện trung gian;

+ Trị giá thực thanh toán hay sẽ phải thanh toán cho phần mềm có liên quan đến các khoản điều chỉnh cộng đã nêu trên;

+ Phần mềm được ghi, cài đặt hoặc tích hợp trong các hàng hóa nhập khẩu không phải là phương tiện trung gian.

Các khoản phải cộng để xác định trị giá hải quan trên đây được áp dụng đối với phương pháp trị giá giao dịch. Doanh nghiệp phải đáp ứng các điều kiện để được áp dụng phương pháp này như: Người mua (nhập khẩu) không bị hạn chế quyền định đoạt hoặc sử dụng hàng hóa sau khi nhập khẩu, không có mối quan hệ đặc biệt với người bán (xuất khẩu)…Trường hợp không đáp ứng được các điều kiện này thì giá tính thuế sẽ do cơ quan hải quan áp đặt dựa trên các quy định tại Thông tư số 39/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính quy định về trị giá hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu./.

 

Gửi phản hồi

%d bloggers like this: